poniedziałek, 9 maja 2011

28. Tajwan


Distance: 8,676 km (5,391 miles)
Travel time: 26 days

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz