wtorek, 24 maja 2011

33. Finlandia


Distance: 1,332 km (828 miles)
Travel time: 5 days
 

Wonderful hippos. I love hippos. (;

1 komentarz: